บทความธรรมะ


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
 รับสมัครเอเย่นต์ รายได้ 100,000-500,000 บาท/เดือน (เพียงมีลูกค้าประจำ 200-1,000 คนเท่านั้น)
 "หลวงปู่มั่นกับนาคราช"
 "อันความกรุณาปรานี จะมีใครบังคับก็หาไม่"
 พิจารณากรรม 5
หัวใจ เป็นมงคลที่สำคัญที่สุด
 หัวใจ เป็นมงคลที่สำคัญที่สุด
 สมาธิ
 ภาวนามยปัญญา
 พระโอวาท สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๖๐
 ภูมิธรรม
 พุทธะไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชาย
 วิสาขบูชา
 ...ให้สังเกตดูว่า...(หลวงปู่อุทัย)
 ...เวลาว่างบ้างก็กรุณาภาวนา...(หลวงตามหาบัว)
 ...ในสามแดนโลกธาตุ...(หลวงตามหาบัว)
 "การรักษาศีล ต้องสมาทานหรือไม่"
 หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ตอนที่ ๑
 "ไฟสุมอก" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "หลวงปู่ชอบฯ กับพระธาตุพนม"
 "จิตของบัณฑิต เหมือนภูเขา" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "แก่นธรรม คือสติ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "พระพุทธภูมิ" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)
 "สติ ความรู้จักผิดชอบชั่วดี" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ผลของการปฏิบัติธรรม" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)
 "ตลาดแห่งมรรคผลพระนิพพาน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "รักษาศีล รักษาที่ใจ" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)
 "ความโกรธไม่มีคุณ มีแต่โทษ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "รักษาสติ ให้เหมือนทหารรักษาหน้าที่" (หลวงปู่จันศรี จฺนททีโป)
 "สร้างหลักใจไว้ให้ดี" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "อำนาจของใจ" (สมเด็จพระญาณสังวร)


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย