หน้าที่ของเราที่มีต่อองค์พ่อพรหม


<
หน้าที่ของเราที่มีต่อองค์พ่อพรหม

๑. มีหัวใจ ๕ กตัญญู ศรัทธา เชื่อมั่น หนักแน่น มั่นคงต่อองค์พ่ออย่างเต็มเปี่ยม ไม่คลอนแคลน

๒. เจริญปฏิบัติพรหมวิหาร ๔ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา
   
 6,335 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย