ความฝันจะเชื่อหรือไม่เชื่อดี


ความฝันจะเชื่อหรือไม่เชื่อดี

ถามว่า ถ้าสิ่งที่เราฝันจะมีความเป็นจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์?
ตอบ ถ้าเราเชื่อก็อย่าไปคิดว่าจะเป็นจริงกี่เปอร์เซ็นต์ เราเอาว่าตามเหตุ แล้วแก้ที่เหตุ ถ้าหากว่าเราเชื่อแล้วไปวิเคราะห์ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราจะเกิดข้อวิจิกิจฉา คือ ความลังเลสัยสัย ทำก็ไม่สำเร็จ


เราจะต้องตัดสินใจก่อนว่าจะทำหรือไม่ทำ ต้องสรุปให้ชัดเจน แล้วถึงจะทำหรือไม่ทำ


ถ้าเราเชื่อก็อย่าไปสงสัย ถ้าเราไม่เชื่อ ก็อย่าไปเชื่อเลย อย่าไปทำเลย จะเป็นยังไงฉิบหายก็ชั่งมัน ถ้าเราเชื่อ เราก็ทำตามซะ ไม่ใช่สิ่งเสียหายตรงไหน

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
 5,621 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย