พลังจิตคืออะไรกันแน่!!


พลังจิตคืออะไร

พลังจิต คือ ตัวเจตนาทำให้เกิดความมุ่งมั่น ก่อให้เกิดอิทธิบาท

ตัวเจตนาทำให้เกิดความมุ่งมั่น เกิดอิทธิบาท ๔ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา)

อย่างเช่นเราจะให้ปากกานี้เคลื่อนที่ได้ เราต้องมีเจตนาอย่างแรงกล้าเพ่งไป เราก็ต้องไปฝึกทำให้ได้ เราฝึกไปเพื่ออะไร เราก็ต้องดูฐานจิตของเรา ไม่ใช่ฝึกไปแล้วโง่เง่า จะไปแสดงเก็บค่าดู๕ บาทเหรอ เราไปทำอย่างอื่นได้มากกว่านี้ เราต้องเอาไปฝึกใช้อีกอย่างหนึ่ง เช่น เราฝึกพลังจิตเพื่อจะไปเล่นกล หรือจะไปแก้กรรมวิบากให้กับคนอื่น ถ้าเราไปช่วยคนอื่นเพื่อแก้ไขวิบากกรรม แล้วทำไมเราต้องไปเล่นกล แล้วอย่างนี้ชื่อว่าเล่นกลหรือไม่ ชื่อว่าเล่นกล เพราะเป็นศาสตร์ตัวหนึ่งในมายากล

สมมติว่าใครคนหนึ่งมาท้าเราให้เราแสดงอิทธิฤทธิ์ ถ้าเขาเข้าใจมายากลอย่างนี้ก็ให้เขาทำไป แต่เราไม่ทำ แต่พลังจิตของเรา เอามาช่วยเหลือคนไม่เบื่อหน่าย เราช่วยเหลือคนแม้ว่าเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เหนื่อยหน่าย นี่แหละพลังจิต

พลังจิตเอาสิ่งของมาเคลื่อนที่ได้ไม่ใช่เจ๋ง ไม่เห็นเจ๋งตรงไหน พลังจิตของเราเขามาด่าแม่เรา เราไม่เป็นไร แล้วยังสามารถช่วยเหลือเขาได้นี่แหละเจ๋งกว่า

พลังจิตในความหมายของเรา ก็คือ ไม่ให้เราเหนื่อยหน่ายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รู้จักหักห้ามใจตนเองได้ สมมติว่าคนด่า เราก็ปล่อยไปตามเรื่องของเขา แล้วเราก็ไปทำงานของเรา ดีกว่าหรือไม่? พลังจิตดีมั้ย?

พระพุทธเจ้าสอนพลังจิตสอนตรงนี้ ไม่ใช่สอนให้ไปทำหักช้อน งอ ช้อน ตัวเค้าหักช้อนได้แต่ตัวหักงอไม่ได้ (หมายถึง อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้) ตายไหม? ถ้าเราหักงอไม่ได้ ช้อนหักได้ แต่เราก็ต้องตาย เพราะตัวไม่หักงอ ปาฏิหาริย์แค่นี้ อภิญญาแค่นี้ แก้ทุกข์ไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงสอนแก้ทุกข์คือแก้อย่างนี้ "พลังจิตที่จะเอาไปแก้ทุกข์จึงจะเป็นพลังจิตที่แท้จริง" ถ้าไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญให้แสดงอิทธิฤทธิ์นะสิ

พระพุทธเจ้าเคยถูกผู้คนใส่ร้าย แต่พระพุทธเจ้าก็ทำดีต่อไป นี่แหละพลังจิต

พอถูกด่าว่าหน่อย งอน ไม่ทำต่อล่ะ

อย่างเช่น เทศกาลกินเจ ร่างทรง ม้าทรง อาจารย์ทรมานตนเองเพื่อแก้ทุกข์ของลูกศิษย์ลูกหา แก้ทุกข์ไม่ได้เพียงแต่ทำอย่างนี้ก็เพื่อให้เกิดความศรัทธา เพื่อให้มีจิตที่จะมาทำ ก็สามารถรับเคราะห์แทนลูกศิษย์ได้ เพราะร่างทรงก็ต้องเจ็บ เพื่อรับเคราะห์ของลูกศิษย์ แต่ถ้าลูกศิษย์ไปตีหัวใครก็ได้ แล้วลูกศิษย์จะโดนตีกลับไหม? ก็ต้องโดนตี แล้วลูกศิษย์ดูอาจารย์เป็นตัวอย่างไหม ที่ได้รับความทุกข์ทรมานแทน แล้วลูกศิษย์ไม่ไปตีหัวใครไหม? จะไม่ไปทะเลาะกับใคร แล้วลูกศิษย์จะถูกตีหัวไหม? ก็จะไม่ถูกตี

ถ้าเอาวิธีการนี้ไปแล้ว เราต้องคิดให้เป็น เพราะท่านอาจารย์ทำแล้วลดเคราะห์ให้เราแล้ว แล้วเราจะทำยังไง ลดเคราะห์ตรงที่ อาจารย์ทำให้เราดูเพื่อให้เราเกิดปัญญาไปลดเคราะห์ แต่ถ้าเราไม่เอาปัญญาตรงนี้ไปทำแล้วเราจะลดเคราะห์ได้หรือไม่? ก็ลดเคราะห์ไม่ได้ เพราะเรายังสร้างเหตุเหมือนเดิมแล้วเราจะลดผลได้อย่างไร เราต้องตีความปริศนาธรรมนี้ให้ถูก

เราต้องคิดว่า ร่างทรงรับทุกข์ให้กับเรา เพราะท่านต้องการสอนให้เรา สอนให้เราเลิกซะนิสัยที่ไม่ดี เราเลิกเหตุที่ไม่ดี ผลจะดีมั้ย? ดีแน่นอน นี่แหละร่างทรงแก้เคราะห์ให้เรามั้ย? แก้ได้แน่นอน คือ ต้องอาศัยปัญญาที่ครูบาอาจารย์แสดงให้กับเรา แล้วเราไม่ไปทำสิ่งที่ผิด

พลังจิต คือ สิ่งที่ทำไม่ได้แล้วเราสามารถทำได้ สิ่งที่เบื่อหน่ายที่จะทำแล้วเราไม่เบื่อหน่ายที่จะทำ สิ่งนั้นถูกต้องเรายืนหยัดในความถูกต้องที่จะกระทำต่อให้ได้ ให้สำเร็จ ให้ลุล่วง นี่แหละพลังจิต พลังที่มีความมุ่งมั่นของเจตนา

จิตของเราไม่ใช่มีพลังนะ ต้องอ่านให้ดี เพราะจิตไม่มีอะไรเลย แต่ตัวที่มีพลังคือตัวที่มี "เจตนา" ต่างหาก คือ พลังแห่งเจตนาแห่งความมุ่งมั่นที่จะทำให้ได้ แต่เราก็เรียกว่าจิต คือ เอาเจตนาไปใส่ในจิต เป็นพลังแห่งความมุ่งมั่น

อย่าไปเข้าใจผิดว่า พลังจิต เอาจิตตรงนี้ให้มีพลัง คือเราเอาตัวเจตนาไปใส่ไว้ในจิตของเรา จิตนี้จึงจะมีพลัง เช่น ถ้าเรามีพลังแห่งความมุ่งมั่น เราบอกว่าเราจะตื่นตี ๕ แล้วเราก็ตื่นตี ๕ ให้ได้ นี่แหละ คือ พลังแห่งความมุ่งมั่น นี่แหละมีพลังจิตที่ดีสามารถทำได้

พลังจิตอยู่ที่ความมุ่งมั่น อยู่ที่เจตนา เจตนาของเรามุ่งมั่นตรงนี้จะทำให้ได้ ในเมื่อสิ่งนี้เราว่าดีแล้วเราจะทำให้ได้ เราก็จะต้องทำให้ได้

อย่างในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานกล่าวว่า พลังจิต คือ "ความเข้มแข็งของจิตใจ, อํานาจจิต."

แล้วจิตใจเราจะเข้มแข้งแล้วจิตใจเรามาจากไหน ก็ต้องมาจากความมุ่งมั่น ถ้าเราไม่มีความมุ่งมั่นแล้วจิตใจจะเข้มแข็งได้อย่างไร เราต้องมีความมุ่งมั่น มีเจตนาที่แรงกล้า เราถึงจะมีตัวความเข้มแข็งของจิตใจ จิตใจนี้จะแปลว่าความคิดก็ได้ ความมุ่งมั่น ความตั้งใจเจตนาของความคิด ความคิดตรงนั้นแข็งแรง จะหนีพ้น ๒ คำนี้หรือไม่ คือ เจตนาและความมุ่งมั่น

ตัวที่มาส่งเสริมพลังจิต คือ ตั้งใจ เต็มใจ จริงจัง จริงใจ เด็ดขาด เชื่อมั่น หนักแน่น มั่นคง ก่อให้เกิดพลังความมุ่งมั่น นี่แหละต้องกำหนดจิต

ตรงนี้เรายกไม่ขึ้น เราพยายามยกให้ขึ้น ยกให้ขึ้น ฝึกยกให้ขึ้น ยกจนสะสมพลังอินทรีย์แกร่งกล้าจนสามารถยกได้ เราจะสะสมตัวนี้ได้เราต้องมีเจตนา ต้องมีความพยายามอย่างยิ่งยวด ต้องมีตัวตั้งใจ เต็มใจ ต้องมี จริงจัง จริงใจ เด็ดขาด พอขาดตัวนี้ก็หน่อมแน้มไปเรื่อย ตัวนี้เป็นตัวให้เกิดพลังจิต และเป็นตัวบ่อเกิดให้การขจัดอุปสรรคแล้วให้เกิดความสำเร็จ นี่แหละหัวใจพ่อพิฆเณศ คือ มีปัญญา มีความตั้งใจ เต็มใจ จริงจัง จริงใจ เด็ดขาด เชื่อมั่น หนักแน่น มั่นคง ก่อให้เกิดพลังความแห่งมุ่งมั่น ที่จะขจัดปัญหา อุปสรรค ให้เกิดผลสำเร็จ ลุล่วง ผ่านพ้น ทุกประการ เช่น พ่อพิฆเณศตั้งใจจะปราบมารนี่ ท่านก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนไปปราบมาร ขจัดอุปสรรคตัวนี้ให้ได้ แล้วก็จะเกิดความสำเร็จ

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
 6,429 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย