เซ็กส์กับการมีชีวิตที่สมหวัง


เซ็กส์กับการมีชีวิตที่สมหวัง

ชีวิตของคนเราจะสมหวังมี ๓ อย่าง ดังนี้

๑. มีเซ็กส์ที่มีความสุข

๒. มีปัจจัยเงินทองที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้

๓. มีลูกหลานไว้สำหรับเรียก คือ มีลูกหลานที่อยู่ใกล้ๆ ปรนิบัติ บางคนมีลูก แต่ลูกไม่อยู่ดูแล พ่อแม่ก็ปวดใจ และบางคนมีลูกอยู่ใกล้ๆ แต่ลูกเกเร พ่อแม่ก็ปวดใจเช่นเดียวกัน ฉะนั้น พ่อแม่ ตายาย จะมีความสุขได้ต้องมีลูกหลานอยู่ด้วยกัน

คนเราจะมีชีวิตคู่อย่างมีความสุขต้องเข้าใจเรื่องเซ็กส์ เพราะเซ็กส์มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวนั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข หรือแตกแยก หย่าร้างกัน ส่วนมากที่ผู้ชายหรือผู้หญิงไปหาความสุขนอกบ้าน เพราะว่าหาความสุขจากเซ็กส์ในบ้านไม่เพียงพอต่อความต้องการของตนเอง

แต่ก่อนนั้น เราต้องเข้าใจก่อนว่าเซ็กส์คืออะไร เป็นอย่างไร

เซ็กส์ (sex) คือ เรื่องของอารมณ์ที่สมหวัง สมปรารถนา ความสุขในอารมณ์ อารมณ์ที่สุขสม สุขสมอารมณ์หมาย

ฉะนั้น นี่คือหัวใจแห่งการมีเซ็กส์ ก็คือ อารมณ์ที่สุขสมหวังนั่นเอง เราจะทำยังไงให้เรามีอารมณ์ที่สุขสมหวัง

บางคนต้องการแต่ตัวตนบุคคลมาปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศของตนเอง ถ้าไม่ใช่สเป็คไม่ได้ หรือต้องมีเพศสัมพันธ์กันอย่างเดียว

ถ้ามีเซ็กส์ก็เพื่อให้เราสุขสมหวัง ตามความปรารถนาของเรา ฉะนั้น ไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์กันอย่างเดียวก็สุขสมหวังได้

แต่เพราะเราจำกัดว่า ต้องมีเพศสัมพันธ์เรื่องบนเตียงเท่านั้นเราจะสุขสมหวัง สมปรารถนาของเรา เราจึงเกิดทุกข์ตามมา

ฉะนั้น อะไรก็แล้วแต่ถ้าทำให้เราสุขสมหวังได้ นั่นแหละ เรามีเซ็กส์แล้ว แต่เพราะคนไปแปลเซ็กส์อย่างไม่เข้าใจ ผลลัพธ์ที่ได้ก็ได้อย่างไม่เข้าใจ

การมีเซ็กส์ของเมืองนอกตะวันตกจะเปิดเผย จะไม่อายกัน คือ "ไม่อายอย่างไม่มีความรู้" เพราะเขาไม่ได้ศึกษา เลยมั่วไปเรื่อย เพราะคนนี้ไม่ชอบเลยต้องมั่วอีกคน ไปเรื่อยๆ เพราะไม่มีความรู้ ก็จะเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆ แต่ถ้าแต่งงานกัน แต่ก็ไปมั่วไปเรื่อยกันอีก (เฉพาะบางกลุ่ม) เพราะไม่มีความรู้ ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร

แต่ของไทยเราจะปกปิดเกี่ยวกับเซ็กส์ เซ็กส์ที่มีปัญญามีความรู้จะอยู่ที่ประเทศอินเดีย จะมีคัมภีร์อย่างหนึ่งเรียกว่า "กามศาสตร์" เป็นศาสตร์ชนิดหนึ่ง ข้างในโบสถ์จะมีรูปภาพสอนวิธีการสมสู่กัน สมัยก่อนใครจะแต่งงานกันได้ต้องผ่านหลักสูตรกามศาสตร์ก่อน แล้วจะมีครูผู้หญิงสอน ๓ คน คนแก่ คนกลาง และวัยรุ่น สอนตามวิถีแห่งกามศาสตร์ กามศาสตร์ถือว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูง ผู้ที่บำเพ็ญหรือผู้ปฏิบัติอยู่ในโบสถ์ที่คอยสอนคน เขาเรียกว่า ปรมาจารย์ เราเข้าไปเราต้องกราบเท้าเขาก่อน เคารพเขาก่อน เขาถึงจะสอน เขาสอนแบบเป็นครู เราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร อะไรคืออะไร

ไม่ถือว่าเป็นเรื่องสัปดน แต่ถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งของชีวิตเรา ถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้เราก็ทุกข์ไปครึ่งชีวิต

ชีวิตในวัยเด็กของเรากี่ปี แล้ววัยที่จะอยู่กับเซ็กส์กี่ปี เราลองคิดดู ชีวิตแห่งความสุขของเราก็จะหมดไปแล้ว เพราะวัยที่มีเซ็กส์ยาวนานกว่า

---------------------------

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   

6,642


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย