คนอื่นเอาของให้เรา แล้วเราเอาของนั้นไปให้คนอื่นได้บุญไหม?


คนอื่นเอาของให้เรา แล้วเราเอาของนั้นไปให้คนอื่นได้บุญไหม?

ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนของเรานำสิ่งของไม่ว่าจะเป็น อาหาร ผลไม้ ของกินของใช้ แล้วเรานำสิ่งของเหล่านั้นไปบริจาคให้กับคนอื่น ถือว่าสมควรอยู่ เพราะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้ว และคนที่ให้ก็ได้บุญแล้ว และเรานำสิ่งของเหล่านั้นไปให้คนอื่นอีก เราก็ได้บุญ

อธิบายเกี่ยวกับบุญกรณีนี้ สมมติว่า นายแดง เอาผลไม้ให้นายดำ นายแดงได้บุญ ๑๐% แล้วนายดำเอาผลไม้นี้ไปให้นายขาวอีกต่อหนึ่ง นายดำก็ได้บุญ ๑๐% แต่ว่านายดำนี้จะเอาบุญนี้ส่งไปให้นายแดงก็ได้ เช่น นายดำแบ่งบุญผลไม้นี้ให้ ๔ % นายแดงก็จะได้รับบุญ ๔% แต่ไม่ใช่ว่านายแดงจะได้บุญเพิ่มเป็น ๑๔% เพราะวาระแตกต่างกัน นายแดงจะได้บุญ ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรกได้บุญ ๑๐% ครั้งที่ ๒ ได้บุญ ๔% จะถือว่าได้บุญเพิ่มเติม แต่ไม่ใช่บุญไปเพิ่มเติมของเก่า ไม่ใช่ครั้งเดียวกัน แต่จะเป็นบุญของใหม่ เพราะอยู่คนละวาระ โอกาสแตกต่างกัน

---------------------------

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์

6,471จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย