คูปองชีวิต


<
คูปองชีวิต

หลายๆ ท่านคงเคยไปซื้อของห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าสะดวกซื้อ เช่น โลตัส บิ๊กซี เซเว่น เป็นต้น เมื่อเราซื้อของครบตามกติกา เราจะได้คูปอง หรือบัตร เพื่อแลกสินค้าที่ร่วมรายการ

ชีวิตของคนเราก็เหมือนกัน ถ้าเราทำความดีหรือความชั่ว ทำ ณ ขณะนั้นก็ได้รับคูปองเดี๋ยวนั้น ถ้าเราทำความดี เราก็จะได้รับคูปองไว้แลกผลแห่งความดี ถ้าเราทำความชั่วเราก็จะได้รับคูปองผลแห่งความชั่วนั้น

เมื่อเราได้รับคูปองแห่งการกระทำ เมื่อสะสมคูปองครบตามจำนวนคูปองที่กำหนดไว้ก็จะต้องรับแลกเป็นผลแห่งการกระทำ

เมื่อได้รับผลกรรมบางคนก็ชื่นใจแต่บางคนที่ได้รับคูปองแห่งความชั่วก็จะเสียใจ

ฉะนั้น เราควรทำดีเพื่อจะได้คูปองแห่งกรรมดี สะสมกันมากๆ เพื่อเกิดสันติสุขแก่เรา ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

---------------------------

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   
 6,373 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย