การทำบุญให้ได้มากที่สุดตามลำดับ


<
การทำบุญให้ได้มากที่สุดตามลำดับ

การทำบุญกุศลแล้วได้บุญตามขั้นตอน ถ้าเราเดินไปเห็นเศษแก้ว แล้วเราจะทำอย่างไรให้ได้บุญมากที่สุด มีตามลำดับขั้นตอนของการได้บุญกุศลเพิ่มขึ้น ดังนี้

๑. หยิบเศษแก้วไปทิ้ง

๒. นำเศษแก้วมาสวดมหาวิบาก แล้วฝัง คือ ใครที่จะมีวิบากรรมที่จะเหยียบใส่เศษแก้วนี้เราขอสวดให้ เพื่อเขาจะได้ไม่ต้องพบเจอวิบากกรรมนี้

๓. ตั้งกองทุนช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุอันมีบาดแผล แล้วมอบให้กับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่นั้น

๔. ปวารณาตัว จะทำบุญสำหรับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุอันมีบาดแผล เราจะทำบุญทุกวัน มีการซื้อยาแล้วนำไปบริจาค เป็นต้น

๕. จะซื้อยาเพิ่มขึ้น หรือซื้อยาหลายขนาน หลากหลาย เพื่อช่วยเหลือทางด้านอื่นด้วย

๖. ตั้งจิตมุฑิตา ฯลฯ ยังมีอีก

กรณีที่เราทำบุญกุศลแล้วเรามอบบุญกุศลให้บุคคลอื่น เขาก็จะได้รับบุญของเราจริงๆ และบุญของเราที่เรามอบให้เขานั้นก็หมดไปจริงๆ แต่เราจะได้บุญกุศลอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า บุญกุศลว่าด้วยมุฑิตา ซึ่งบุญกุศลนี้จะอยู่คนละภาวะกัน

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   
 6,598 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย