อยากมีลูกทำอย่างไร


อยากมีลูกทำอย่างไร

การที่เราจะมีลูกหรือไม่มีลูกเกิดจากวิบากกรรมเป็นอย่างไรและเราจะแก้ไขยังไง เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในการมีลูก ๔ ด้านดังนี้

๑) มีดวงชะตาว่าจะมีลูก แต่มีลูกไม่ได้

๒) ดวงชะตามีลูกไม่ได้เพราะ เจ้ากรรม แต่อยากมีลูก

๓) เป็นหมัน ไม่ว่าฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย

๔) ไม่สามารถมีลูก แต่ก็อยากมีลูก

๑. มีดวงชะตาว่าจะมีลูก แต่มีลูกไม่ได้

เราต้องมาดูว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคของเรา เช่น เขาสามารถมีลูกได้ แต่เขาสร้างบาปไว้บางตัว เช่นบาปกรรมที่เคยทำไว้ เช่น อดีตชาติหรือชาติปัจจุบันเคยไปแย่งลูกเขา หรือว่าเคยไปทำร้ายลูกคนอื่น บางคนไปจับนกเล่น ไปทำลายรังนกอยู่เรื่อย ทำลายลูกเขา กลายมาเป็นว่า ตนเองมีสิทธิ์ได้ลูก แต่ไม่มีสิทธิ์ในการเกิด ตั้งครรภ์ เพราะว่าโดนเจ้ากรรมนายเวรขวาง

ถ้าหากว่าได้มีการแก้กรรม เคลียร์วิบากกรรม ก็จะเกิดการอโหสิกรรมกันก็จะมีโอกาสได้ เพราะในสิทธิเขายังมีได้

อย่างในกรณีของเปิ้ล ทำไมลูกปฏิสนธิในท้อง แต่ก็แท้งตั้งแต่อยู่ในท้อง ๓ คนแล้ว เพราะเหตุใด กรณีหนักกว่าที่กว่าอยู่ข้างบนนี้ เพราะว่า เมื่อก่อนอดีตชาติเขาเคยทำบาปกรรมไว้ แต่ผู้รู้ได้แนะนำให้ไปไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าแม่กวนอิมเพื่อขอลูก ถ้าเขาทำก็มีสิทธิ์ได้ลูก แต่ถ้าไม่ไหว้ประจำก็จะพลาดหนัก เพราะว่าแท้งมาหลายคน และหลายเดือน

๒. ดวงชะตามีลูกไม่ได้เพราะ เจ้ากรรม แต่อยากมีลูก

หมดสิทธิ์เลย แล้วจะมีวิธีไหม เจ้าตัวต้องมีกุศลใหญ่บางตัวถึงจะได้ เช่น เคยช่วยเหลือคนอื่น ยกตัวอย่าง คนเขามีท้องทุกข์ยากมาแล้วเราเคยช่วยเหลือเขาอย่างแรง ให้เขารอดชีวิตทั้งแม่ทั้งลูก หรือแม้แต่สัตว์ เราเคยช่วยเขา เขาอยู่ในภาวะอย่างนี้แล้วสัตว์รอดมาได้ นี่ก็เป็นแรงกุศล

แรงกุศลใหญ่บางคนอธิษฐานชาตินี้ตอบแทนคุณไม่ได้ ขอชาติหน้าฉันขอเป็นลูกคุณที่จะมาตอบแทนบุญคุณ ก็มีเยอะแยะ และสัตว์บางตัวที่เขาถึงภาวะที่จะได้มีบุญกุศลที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะมาเกิดตอบแทนบุญคุณ

ในกรณีชาตินี้ เราอธิษฐานขอให้เกิดลงมาในครรภ์ของคุณแม่ให้เป็นไปตามที่เราปรารถนาไว้ คือ เราต้องตั้งจิตอธิษฐาน วาสนา เราอธิษฐานตั้งใจว่าจะช่วยอย่างนี้ เขาก็จะมี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะดลบันดาลให้เจอที่จะช่วย อย่างเช่นคนนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้รอดพ้นเถอะ จากสิ่งอันตรายใดๆ แล้วมาเจอคนนี้ทำให้เขารอดพ้นได้

๓. เป็นหมัน ไม่ว่าฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย

หมดสิทธิ์ในธรรมเลย แต่พ่อแม่ยังมีใจอยากได้ลูกจะทำยังไงดี ก็มีได้แต่ต้องมีลูกเป็นลักษณะลูกบุญธรรม ให้ขอเป็นลูกบุญธรรม

แล้วถ้าเราชอบเด็กคนนี้แล้วว่าจะรับเป็นบุตรบุญธรรม แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าดวงชะตาของเด็กและพ่อแม่จะเกื้อหนุนกันหรือไม่ เราก็ต้องเข้าไปหาผู้รู้มาเช็คดวงชะตาให้

๔. ไม่สามารถมีลูก แต่ก็อยากมีลูก

ตอบเหมือนเช่นเดียวกับข้อที่ ๓ ข้อ ๓ ว่าด้วยเรื่องของสรีระ อันนี้สิทธิการิยะของเขาที่จะมีลูกหมดสิทธิ์เลย

ส่วนผู้หญิงบางคนตั้งท้องแต่ท้องนอกมดลูกเพราะเหตุใด ก็เพราะว่าได้สร้างกรรมบางตัวไว้ ผู้เป็นแม่ก็ต้องได้รับการทุกข์ทรมาน ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะกรรมกลั่นแกล้งคนหรือสัตว์ เช่น เมียหลวงแกล้งเมียน้อย เมียน้อยแกล้งเมียหลวง ด้วยแรงแห่งวิบากกรรมชาติหน้าก็จะได้มาพบวิบากกรรมเช่นนี้

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   

7,536


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย