ความเข้าใจ "พระเวสสุวรรณ" ที่ถูกต้องในธรรม

 prommasit  


พระคาถาพ่อเวสสุวัณ

โอม นะมัส เวสสุวัณ, หะเร หะเร เวสสุวัณ, เอหิ เอหิ ตัสสะยะ๛(๙ จบ)

ลูกขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชา พ่อเวสสุวรรณ ด้วยจิตศรัทธา พ่อเวสสุวรรณ เป็นผู้ดูแลโลก ทรัพย์สินของโลก ตรวจตราป้องกัน ควบคุม ดูแล รักษา ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และจับกุม ปราบปรามคนชั่ว ส่งเสริมคนดี ปราบปรามผีชั่ว ส่งเสริมผีดี ที่ทำผิดกฎในธรรม และเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการดูแลคุ้มครอง ช่วยเหลือ ให้เกิดความสงบสุขแก่ชาวโลกและสวรรค์ เป็นตำรวจโลกและสวรรค์ พิทักษ์สันติราษฎร์ คงความยุติธรรม

บัดนี้ ลูกขอตั้งจิตอธิษฐาน มีความยุติธรรม จะช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ปลดทุกข์ให้ท่าน สุขนั้นถึงตัว

บัดนี้ ลูกขอน้อมถวายของบูชา (ชื่อของถวาย...) ขอองค์พ่อโปรดเมตตารับ และขอบารมีองค์พ่อฯ โปรดเมตตาประทานพร ขอความคุ้มครอง สิ่งที่คิดดี ทำดี ขอให้ได้ผลดี ปราศจากสิ่งร้าย อันตรายจากคนพาล สาธุ สาธุ โอม๛DT018320
prommasit
29 ส.ค. 2561

 เปิดอ่านหน้านี้  4172 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย