การทำอิทธิเจ

 prommasit  


การทำอิทธิเจ

อิทธิเจ คือ สิ่งที่เราเขียนยันต์ หรือคาถา ด้วยแรงแห่งเจตนา ลงในกระดานชนวน แล้วลบสิ่งที่เขียนนั้นก็จะเกิดผง แล้วนำผงนั้นมาประกอบพิธีกรรมผสมกับมวลสาร

มวลสาร เช่น ปูนเปลือกหอย เกสรดอกไม้ เศษอิฐ ไคลเสมา ขี้เถ้าธูป เทียน ก้านธูป เศษจีวร กล้วย ข้าวสุก รัตนชาติ เช่น พลอยสีต่าง ๆ ดินมงคลจากสถานที่ต่าง ๆ ว่านมงคล ๑๐๘ อย่าง ใบลานเผา ทรายเงิน ทรายทอง เป็นต้น

วิธีในการเขียนผงอิทธิเจ ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ระดับพื้นฐาน จนไปถึงขั้นสูง จึงบังเกิดอานุภาพ ศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จ สมบูรณ์ สุดแล้วแต่ครูบาอาจารย์ หรือผู้ทำพิธีจะเลือกเอาว่าจะทำในขั้นไหน มีดังนี้

ขั้นที่ ๑ เขียนแบบธรรมดาเล่นๆ เขียนไปไม่มีวาระ ธรรมดา

ขั้นที่ ๒ มีวาระตั้ง แล้วเขียนเป็นคาถา เขียนมนต์แล้วก็ลบ

ขั้นที่ ๓ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประทานอิทธิเจ เช่น ขอจากองค์พ่อพรหม มหาเทพ องค์เทพ หรือเทวดา เป็นต้น

ขั้นที่ ๔ มีกิจจะลักษณะ เช่น การบำเพ็ญ จะกินเจกี่วัน ระหว่างวันอะไร เป็นต้น ถึงจะได้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวาระ ถ้าทำอย่างนี้ได้ ถึงจะได้ของพิเศษ

ขั้นที่ ๕ มีกิจจะลักษณะที่เหนือกว่าขั้นที่ ๔ เช่น การอดอาหาร หรือกินแต่ผลไม้ แล้วแต่จะกำหนด พลังจะแรงขึ้นอีก

ขั้นที่ ๖ ทำสิ่งที่พิเศษจนเทพเจ้าพอใจถึงจะมาประทานพร เช่น ฤาษีบำเพ็ญตบะ ฯลฯ

ขั้นที่ ๗ เหมือนกับในหนัง ภาพยนตร์ คือ เทพเจ้าจะมาปรากฏตัวแล้วก็ประทานพรเป็นข้อๆ เช่น บางคนต้องไปแช่ตัวกับหิมะ แช่ตัวกับน้ำ อยู่กับไฟ ได้ตบะแล้ว เทพเจ้าพอใจ จนเทพเจ้าประทานพรให้เขาคนเดียว เช่น เขาทำบำเพ็ญตบะ เพื่อให้พระแม่คงคาชำระล้างบาปของตระกูล จึงต้องจำเป็นต้องทำ เขาจึงขอบำเพ็ญตบะตรงนี้ จึงทำให้เกิดสิทธิการิยะขอพระแม่คงคาจากพระอินทร์ลงมาประทานพร

การเขียนผงอิทธิเจ ต้องมีวัตรปฏิบัติ เช่น ตื่นตี ๓ สวด ๑ ชั่วโมง ถึงจะขอการทำอิทธิเจได้

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์DT018320
prommasit
24 ก.ย. 2561

 เปิดอ่านหน้านี้  4180 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย