การไหว้อย่างผูกพันธ์


<
การไหว้อย่างผูกพันธ์

การไหว้อย่างผูกพันธ์ คือ การไหว้ท่านโดยถือว่าท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ของเรา เช่น เรียกว่า ปู่พรหม พ่อพรหม พระแม่กวนอิม เวลาเรามีอะไรเกิดขึ้นท่านก็จะช่วยเราได้ทันท่วงที เพราะท่านคือผู้ใหญ่ของเรา คือ เราเป็นลูกหลานของท่าน ท่านย่อมมีสิทธิ์เข้ามาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาเราได้

วิธีทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับองค์เทพ เทวดา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เราต้องสร้างความสัมพันธ์กับท่าน เหมือนกับที่เรามีแฟน เราทำอะไรกันบ่อย ชวนไปนั่นไปนี่ จากกันก็คิดถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เช่นเดียวกัน

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   
 6,404 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย