สวดมนต์


สวดมนต์ไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อหน้าพระประธานก็ได้ อยู่ที่ไหนก็สวดมนต์ก็ได้ เพียงแต่ว่าถ้าเราตั้งจิตถึงแล้ว เช่น เวลานี้เราจะนอนแล้วนะ เราก็สวด แล้วก็ไปนอน ไม่จำเป็นต้องไปสวดหน้าหิ้งพระ

และไม่จำเป็นต้องสวดต่อหน้าพระด้วย สำคัญอยู่ที่จิต เราต้องตั้งจิต ถ้าจิตเราไม่ตั้งเป็นสมาธิ ได้แต่พูดสวดไปไม่รู้เรื่อง อย่างนี้ก็ไม่ได้ เพราะไม่มีเจตนาแห่งความเป็นสมาธิ อย่างนี้ก็ไม่ได้

ณ ตอนนี้ เราอยู่กรุงเทพฯ แต่เรานึกถึงพระธาตุเจดีย์วัดดอยเวา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เราอยู่กรุงเทพเราไหว้พระธาตุดอยเวาได้ไหม? ก็ย่อมได้ทันที ถ้าจิตเราถึง เขาเรียกว่าให้จิตมีสมาธิ

เจตนาให้ถึงสมาธิ เราตั้งใจที่จะไหว้พระธาตุเจดีย์ แล้วตั้งเจตนาถึงสมาธิ แล้วสมาธิถึงไหนล่ะ จิตเราไปอยู่ที่เรากำลังนั่งไหว้อยู่ต่อหน้าพระธาตุเจดีย์ ถูกต้องเป็นเช่นนี้ ไม่ใช่นำพระธาตุฯมาอยู่ต่อหน้าเรา

คนทั่วไปเข้าใจผิดว่า ดึงพระธาตุมาอยู่ต่อหน้าเรา เราต้องทำจิตของเราไปนั่งคุกเข่าอยู่ต่อหน้าพระธาตุ สถานที่แห่งนั้นที่พระธาตุตั้งอยู่

ถ้าดึงพระธาตุฯมาอยู่ตรงหน้าเราเดี๋ยวเราก็แบน

แล้วที่เรานึกถึงพระธาตุเจดีย์อยู่ต่อหน้าเรานี้เป็นการระลึกภาพถึง รำลึกภาพถึงพระธาตุเจดีย์

แสดงว่า เราต้องเคยไป ณ สถานที่แห่งนั้นเราถึงทำได้นี่ หรือไม่ต้องเคยไปก็ได้ อยู่ในภาพของจินตะ บางคนเคยไปที่พระธาตุจุฬามณี อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไหมล่ะ? ก็ไม่เคยไป แต่เราจินตะได้ตามที่เราเคยได้ฟังมา

ถ้าเป็นเช่นนี้ พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจดีย์พระมหาธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เราไม่เคยไป แต่เราเคยฟังมาว่า อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จิตเราตอนนี้เราก็ไปอยู่ตรงหน้าพระเจดีย์ พระบรมธาตุไชยาแล้ว กำลังไหว้อยู่

ระหว่างที่เราอยู่ต่อหน้าพระธาตุเจดีย์ไหว้ กับเราอยู่ที่บ้านไหว้ บุญกุศลจะได้แตกต่างกันไหม?

อยู่ที่เจตนาถึงสมาธิสำเร็จ อยู่ที่จิตของเรา บางคนไปนอนข้างพระธาตุก็ไม่มีประโยชน์

แล้วเราใช้จิตกราบไหว้พระธาตุ แต่เราไม่ได้เอามือกราบไว้จะได้ไหม? แล้วจะถามว่า จิตเราเป็นนายหรือว่ากายเป็นนาย ก็ต้องจิตเป็นนาย ถ้าอย่างนั้นกราบในจิตก็เพียงพอแล้ว

ถ้าจิตเป็นนายเราจะจ่ายให้บริวารเมื่อไหร่ก็ได้ นายได้แล้วจะจ่ายให้กับบริวารก็ได้หมด

เราเคยไปไหว้ แต่เวลานี้เราไม่ไหว้ แต่เรากลับมาที่บ้านเราจะไหว้เมื่อไหร่ก็ได้ เราก็สั่งได้แสดงว่าจิตของเราเป็นใหญ่ เมื่อจิตเราเป็นนายใหญ่ได้แล้ว เราก็ไม่ต้องไปห่วงอย่างอื่น มือเราจะทำอะไรก็ทำไปสิ

ยกตัวอย่าง เรามีเพศสัมพันธ์กับสาวสวยเราอยู่ ในขณะนั้นเราก็ยังกราบพระธาตุเจดีย์ได้

ถ้าเราไหว้พระธาตุทางจิตเราก็จะเกิดกุศล เราก็สามารถส่งกุศลนี้ให้กับผีหรือเจ้ากรรมนายเวรได้

ถ้าเจตนาถึงสมาธิที่ลุถึง เราก็สามารถส่งไปให้

ถ้าเรามีเจตนาถึงสมาธิที่ลุถึง เราก็สามารถไหว้พระธาตุ ไหว้องค์เทพ เทวดาได้

ฉะนั้น ธรรมสร้างจิตให้สัมพันธ์กันหมด

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   

6,530จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย