หัวใจกัลยาณมิตร

 prommasit  


หัวใจกัลยาณมิตร

กัลยาณมิตร คือ เพื่อนหรือผู้ที่แนะนำ สั่งสอนเรา ช่วยเหลือเราไปในทางดี กล้าทักท้วงในสิ่งที่เราทำผิด ผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรจะต้องมีหัวใจแห่งกัลยาณมิตร ๓ อย่างดังนี้

๑. ยอมรับ คือ ยอมรับทุกสิ่งของกันและกัน ยอมรับความจริงแห่งธรรม และภูมิปัญญาของผู้ที่เราแนะนำสั่งสอน และรู้ว่าตนเองอยู่ในภูมิปัญญาระดับไหน และรู้ว่าเรามีขีดจำกัดความสามารถระดับใด

๒. จาคะ คือ เสียสละ เราไปช่วยเหลือเขา บ้างครั้งเราจะต้องยอมให้เขาต่อว่า ไม่พอใจ หรือแม้กระทั่งต้องเสียเงินทอง เสียเวลา แต่ฐานจิตของเราเพื่อต้องการให้เขาได้ดี

๓. จริงใจ คือ ไม่หลอกกัน มีความจริงใจต่อเขา ไม่วางแต้ม วางหมากให้เขามาตกหลุมพรางตามที่เราวางไว้ไปในทางลบหรือไม่ดี เรามีความจริงใจไม่หวังผลตอบแทนเป็นสิ่งของต่างๆ แต่เราหวังให้เขาได้ดีเจริญขึ้น

๔. ให้อภัยไม่ถือสา คือ บางครั้งเราบอก ชี้แนะเขา เขาไม่ทำตาม เราก็อย่าไปถือสา เพราะว่าถ้าเราถือสา เราอาจจะไม่สานต่อ

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์DT018320
prommasit
24 ก.ย. 2561

 เปิดอ่านหน้านี้  4105 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย