ชนะด้วยคุณความดีของเขาเอง

 prommasit  


ชนะด้วยคุณความดีของเขาเอง

หากเราได้รับบาดเจ็บ ต้องไม่ให้ความสำคัญของความเจ็บป่วย ถึงจะหายจากความเจ็บปวดได้ นั่นเราต้องมีคำว่า "ตถาตา คือ เป็นเช่นนั้นเอง"

ถ้าเราอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นิสัยอะไรบางอย่าง ต้องพยายามพูดว่าเขาดี เขาจะไม่กล้าทำไม่ดี เช่น คุณพ่อสมชายชอบทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างหนึ่ง ผู้เป็นแม่ต้องการอยากให้พ่อเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีนั้น ควรชมพ่อต่อหน้าลูกในสิ่งที่ดีของพ่อว่าพ่อเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วพ่อเขาจะเกรงกลัวไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีนั้น เพราะจะอายและกลัวเสียหน้า คุณพ่อก็จะไม่ทำเอง แต่ถ้าเราไปบอกลูกว่าพ่อชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ พ่อก็จะโกรธ และบอกลูกว่าแม่เป็นนางมารร้ายไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งลูกเห็นได้ชัดเจนก็จะคล้อยตามได้ง่าย ตัวอย่างเช่น พ่อเขาชอบเล่นไพ่ ลูกก็บอกกับพ่อว่า "พ่อเก่ง พ่อเป็นฮีโร่ในดวงใจผม ผมจะทำตามพ่อเล่นไพ่ให้เก่งๆ" พอพ่อเขาได้ฟังอย่างนี้พ่อเขาก็จะบอกว่า ไม่ได้ลูกอย่าเล่น พ่อไม่เล่นแล้ว

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์DT018320
prommasit
24 ก.ย. 2561

 เปิดอ่านหน้านี้  4082 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย