เป้าหมายบรรลุธรรมเดียวกัน


<
เป้าหมายบรรลุธรรมเดียวกัน

เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ก็คือการเข้าสู่นิพพาน

เป้าหมายทางพราหมณ์ก็คือเข้าสู่พรหม

ทั้ง ๒ อย่างนี้ในความหมายที่แท้จริงก็คือเข้าสู่ที่เดียวกัน เพียงแต่ใช้ภาษาไม่เหมือนกัน

การเข้าสู่เป้าหมายทั้ง ๒ นี้ ก็คือเข้าสู่ธรรม ส่วนยี่ห้อแล้วแต่ใครไปติด ชัดเจนไหม? คำเดียวก็รู้เรื่อง

เสื้อหนึ่งตัว แล้วแต่ว่าใครไปติด ใส่เสื้อเพื่อให้เกิดความอบอุ่น ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเนื้อขนนก ขนแกะ ผ้าฝ้าย ก็ใส่ได้หมด เพราะว่าเป้าหมายเดียวกัน แต่ยี่ห้อแล้วแต่ว่าใครจะเอาไปติดใส่

ถ้าหากไม่เข้าใจแท้ ก็จะถูกหลอก วุ่นวาย


ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา
อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   
 6,593 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย