ความรักเป็นหนทางทุกข์ แต่ก็สุขได้


ความรักเป็นหนทางทุกข์

แต่ก็สุขได้

ถ้าเข้าใจรัก

รักอย่างเข้าใจ

สุขสันติ


ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา
อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
 6,211 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย