การเรียนรู้ อยู่ที่จะเรียนอย่างไร ถึงจะรู้และรู้ได้ดี


การเรียนรู้

อยู่ที่จะเรียนอย่างไร

ถึงจะรู้และรู้ได้ดี^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต
   

6,552จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย