เหล้าขมทั้งขวด กินแล้วขมขื่น


<
เหล้าขมทั้งขวด กินแล้วขมขื่น

รู้จักกินชา คอก็หวานชื่นใจได้

ชีวิตก็เป็นเช่นนี้

มี ปัญญา ขมก็หวานได้

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   
 6,400 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย