การเรียนรู้ อยู่ที่จะ เรียนอย่างไร ?


การเรียนรู้

อยู่ที่จะ เรียนอย่างไร ?

ถึงจะรู้และรู้ได้ดี

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต
 5,632 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย