กลัว!! อยู่ในสำนัก จะได้ระวัง มีกลัว มีระวัง

 prommasit  

กลัว!! อยู่ในสำนัก

จะได้ระวัง มีกลัว มีระวัง

ชีวิตปลอดภัย สันติสุข

เอาหรือเปล่า? ไม่ได้ว่ามึง

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

• คนชั่วสรรเสริญกันเอง (อันตชาดก)

• [5 นาที] สมาธิเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆ | สุขภาพ เงิน ชีวิตที่ต้องการ คุณเรียกได้!! | โปรแกรมสมอง | EP.161

• กรรมดีและกรรมชั่ว
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย