กลัว!! อยู่ในสำนัก จะได้ระวัง มีกลัว มีระวัง


กลัว!! อยู่ในสำนัก

จะได้ระวัง มีกลัว มีระวัง

ชีวิตปลอดภัย สันติสุข

เอาหรือเปล่า? ไม่ได้ว่ามึง

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต
 5,418 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย