อย่ากลัว.!! ผู้รู้...จะมาบงการชีวิตเรา


อย่ากลัว.!! ผู้รู้...จะมาบงการชีวิตเรา

ชีวิตเน่าๆ

กูไม่ยุ่งด้วย

จะบอกดังๆ ให้

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   

6,462


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย