ยังไม่มีปัญญา แต่ขอพึ่งตัวเอง ตายฉิบหายมามาก


<
ยังไม่มีปัญญา แต่ขอพึ่งตัวเอง

ตายฉิบหายมามาก

นี่คืออหังการ ทำร้ายตัวเอง

อย่าเอาแต่อหังการ ว่าตัวเองเก่ง ตัวเองดี ทำถูก หลงปัญญาตัวเอง

เพราะประสบการณ์ยังไม่พอ

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   
 6,417 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย