อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะ ชีวิตไม่ตกต่ำ


อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะ ชีวิตไม่ตกต่ำ

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต
 6,165 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย