ไม่ต้องเป็นหยกดีงามยิ่ง แต่ขอให้เป็นหยกดีสำหรับเรา


ไม่ต้องเป็นหยกดีงามยิ่ง

แต่ขอให้เป็นหยกดีสำหรับเรา

^_^ ..._/_... ^_^

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต
 5,546 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย