ฝึกวิปัสสนา กับการหนีหลักความจริง


ฝึกวิปัสสนา กับการหนีหลักความจริง

มีบางท่านกล่าวว่า "แต่เมื่อฝึกวิปัสสนา เกิดปัญญารู้แจ้งอารมณ์แล้ว ขณะตาเห็นเสื้อสวย รู้เท่าทันจิตว่า “วิญญาณกำลังรู้ กำลังเห็น” สิ่งที่เห็นจึงเป็นเพียงสีที่ถูกเห็น"

ข้อความนี้ แสดงถึง จะแสดงอภินิหารใช่ไหม? คือเห็นว่าเสื้อสวย แล้วบอกว่าเห็นแต่สี แล้วบอกว่า "ไม่ใช่เสื้อ"

นี่แหละ หนีความจริงของอริยสัจ

อยู่ดีๆ บอกว่าไม่ใช่เสื้อ เป็นไปได้ยังไง แค่นี้คุณก็คิดผิดแล้ว

ทุกอย่างเป็นของจริง แต่ไม่แท้ แต่ถ้าสิ่งที่แท้ก็คืออยู่ในกฎของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

เราไม่เชื่อ เราก็ต้องมีเหตุผล

เราไม่ยึด เราก็ต้องมีเหตุผล

แต่อยู่ดีๆ ไม่ยึดแต่ไม่มีเหตุผลว่าเป็นอย่างนี้ เป็นเช่นนี้ อย่างนี้ไม่ได้ ทุกสิ่งต้องมีเหตุ

^_^ ..._/_... ^_^
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต
 6,256 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย