สวดคาถาเงินล้าน จะมีเงินล้านหรือเปล่า?


<
สวดคาถาเงินล้าน จะมีเงินล้านหรือเปล่า?

ถ้าเราสวดคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง เป็นประจำ จะเป็นอย่างไร จะทำให้เราเป็นไปได้ตามคาถาที่สวดหรือไม่ จะรวยมีเงินล้านหรือไม่?

บทสวดพระคาถาเงินล้าน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ)

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)

มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)

สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

อธิบายว่า พระคาถานี้เป็นนิมิตหมาย แต่ถ้าจะบอกว่าสวดมนต์ตรงนี้จะทำให้สำเร็จ ไม่ใช่ เหมือนกับว่าเรามีเป้าหมาย

ยกตัวอย่าง เรามีเป้าหมายจะไปจังหวัดเชียงราย เราก็จะมีความมุ่งมั่น แต่ก็ต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วย ฉะนั้น เราจะต้องดูเหตุปัจจัยอย่างอื่นประกอบให้พร้อมด้วย ถ้าไม่พร้อมก็จะไม่สำเร็จ

ฉะนั้น ให้เราจำไว้ว่า สิ่งเหล่านี้ "เป็นนิมิตหมาย"

^_^ ..._/_... ^_^

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   
 6,619 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย