ทำไมคนอินเดีย หรือคนบางคนถึงไม่กินเนื้อวัว


ทำไมคนอินเดีย หรือคนบางคนถึงไม่กินเนื้อวัว

ทำไมถึงไม่กินเนื้อวัว เพราะว่าสมัยโบราณเขาไถ่นาให้เรา และเราจะต้องกินนมจากเขา ก็เปรียบเสมือน "แม่" เป็นตัวหนึ่งที่รำลึกถึงความกตัญญูที่มีต่อวัว เป็น "นิมิตหมาย" ที่จริงแล้ววัวตัวนั้นก็ตายแล้ว กินไปก็แค่นั้น เพียงแต่ว่าเป็นนิมิตหมาย

ทุกอย่างๆ เหมือนกับมะนาว พอเราคิดถึงมะนาว น้ำลายเราก็ใหลออก

พอเราคิดถึงวัวในความดีตรงนั้น ความกตัญญูก็จะบังเกิด มีขึ้น^_^ ..._/_... ^_^

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต
 5,607 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย