บัญญัติ ๑๐ ประการในการกินเจ


บัญญัติ ๑๐ ประการในการกินเจ

ถ้าจะเอาจริงๆ ก็มีบัญญัติ ๑๐ ประการ ในการกินเจ

๑. เราจะต้องกินเจ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์

๒. ละเว้นจากสิ่งมึนเมา

๓. จะไม่นอนเตียง จะนอนฟูกธรรมดา คล้ายๆ นับถือศีล ๘ ของพ่อศิล แม่ศิล

๔. ละเว้นการฟังดนตรี ขับร้อง ฟ้อนรำ ระเริงบำ

๕. มีวัตรปฏิบัติ เช่น มีการสวดมนต์ ทำความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถู ฯลฯ

ต่อไปจะเป็นการเจริญทางด้านใน ด้านปัญญา

๖. เจริญปัญญา เอาธรรมะมาขบคิด

๗. ตั้งโปรแกรมฝึก

๘. ตั้งวัตรละเว้น สิ่งที่ตนเองชอบที่สุดก็จะมีการละเว้น เป็นการฝึกตบะ จะเรียกว่าฝึกตบะก็ได้

๙. จาคะ คือ สร้างกุศล แม้มีกุศลก็จะต้องมอบให้

๙.๑ จาคะด้านวัตถุ เช่น บริจาคสิ่งของ เงินตรา

๙.๒ จาคะทางด้านจิตใจ ไปช่วยเหลือคน ไปเอื้อเฟื้อ เกื้อกูลให้ธรรมะ ให้ปัญญา

๑๐. จิตใจจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์ที่เรานับถือ เช่น เจ้าแม่กวนอิม เราก็จะถือพระแม่สรณะ แล้วจิตใจของเราจะต้องผูกเป็นหนึ่งเดียวกับท่าน ๙ วันนี้ไม่แยกเราออกจากท่าน ทุกลมหายใจเข้าออก เปรียบเหมือนเราคือท่าน ท่านคือเรา ข้อนี้อาจจะยากหน่อย

๑๐ ข้อนี้เป็นศีลแห่งการกินเจ เป็นศีลเจ (齋戒) (จับไก่ (十戒) : ไก่ (戒) คือ ข้อห้าม และข้อที่ควรทำ) ถ้าแปลเป็นไทยก็คือ ศีล ธรรม

ศีล ก็คือ ข้อห้ามที่ไม่ให้ทำ
ธรรม ก็คือ สิ่งที่ควรกระทำ

การกินเจที่จริงมีอะไรให้ศึกษาเยอะแยะมากมาย แต่คนศึกษาไม่ถึงกัน

ใน ๑๐ ข้อนี้ ก็มีหนัก-เบา เราก็ไปตั้งข้อวัตรเอง ที่เราจะพอทำได้ ตั้งแต่ข้อแรก จนถึงข้อสุดท้ายก็มีความหนักเบา มีเป็นขั้น อย่างน้อย ๕ ขั้นแรกก็เบาหน่อย ๕ ขั้นหลังเพิ่มกติกาบีบครั้น เพื่อบีบบังคับตนเองให้คุ้นเคย แต่มี ๑๐ ข้อให้ทำ แต่ก็มี ๑๐ ระดับให้ลึกลงไป

^_^ ..._/_... ^_^
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   

6,523


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย