เหตุแห่งความยากจน.................................เพราะบำเพ็ญผิดคำพูด....พูดอย่างไรแล้วไม่ยอมทำอย่างนั้น...ผิดสัจจะบารมีว่าจะให้จะช่วยจะไปจะทำ ....แล้วก็ผิดสัญญา...จึงเป็นเหตุให้ลงทุนแล้วขาดทุน...ไม่สมหวังไปทุกเรื่อง...ไม่ได้ดังใจไม่มีกำไรชื้อหวยก็หายนะถูกกิน...ผิดหวังตลอดชีวิตต้นเหตุ ที่ผิดคำพู......ส.. ษ.....   

ที่มา : ส.ษ. แปลธรรมให้เข้าใจ

6,520


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย