โลกไม่สดใส

ส.ษ.


โลกนี้มีความรู้ไม่ทัน...หุ้มห่อไว้จึงไม่สดใส...มีความตระหนี่ห้ามการให้....และประมาท...เป็นทุกข์ภัย...มีความอยากว่าใส่ร้ายเป็นกระแส.....รู้ได้ ทันปิดกระแสได้...เพราะวิญญาณดับ.....ไม่ได้บอกให้เชื่อแต่ก็ไม่ให้คัดค้าน...แต่ควรรู้ทันจะคิดดับไว้ตลอดเวลา.....จะได้หายโง่ไปทุกเรื่อง.....จาก....แปลภาษาธรรมให้เข้าใจ....


• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• กรรมที่เกิดจากการฆ่าตัวตาย

• “ตักบาตรในสวน” วันจักรี (๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

• เชิญน้องๆหนูๆ ร่วมกิจกรรมธรรมใสใส "อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์"

• 134(23/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• 3 บทสวดมนต์ รับอรุณ สวดมนต์ทุกเช้า เพื่อความสงบ ร่มเย็น

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย