การบวช

สายสืบนิสัยศาสตร์


บวชคือห่างไกล....จากกามและทรัพย์สิ่งของ......แล้วต้องรู้ทันจะคิดดับไว้ตลอดเวลาด้วย......ใส่ดีเป็นไม่ใส่ร้ายฆ่าโกงเบียดเบียนใครเอามากิน.....รับแต่ของที่เขาให้.....อยู่กับการใส่ดีสอนดี......ทำอย่างนี้มาสี่สิบปีแล้ว.....จาก.......แปลภาษาธรรมให้เข้าใจ..../6/5/2565/


ที่มา : แปลภาษาธรรมให้เข้าใจ


 6,321 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย