หนี้กรรม

สายสืบนิสัยศาสตร์


เราต้องยอมรับ...หนี้กรรมเก่า...ที่เคยทำมาเช่น...ถูกด่าถูกโกงโดยภัยพิบัติ....ลงโทษยังไงก็หลบไม่พ้น...แล้วอย่าสร้าง......หนี้กรรมใหม่....แล้วรีบรู้ทันจะคิดดับ...หลุดพ้นให้ไว...ทำงานชีวิตไม่ให้ผิดทาง......จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนใส่ร้ายเบียดเบียนโกงฆ่าเขามากิน.....จะได้อยู่สุขสวยรวยฉลาดไปทุกเรื่อง......จากแปลภาษาธรรมให้เข้าใจ..../6/5/2565/


• ค่าจ้างเรือ ( อาวาริยชาดก )

• "ศีลเครื่องวัดความดีของคน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• "ทำไมผมจึงหูหนวก" (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• วิบากกรรมมีจริงหรือ?

• "ปฏิบัติให้เป็นเหมือนกับสายน้ำ" (หลวงปู่ชา สุภัทฺโท)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย