จะสอนลูกจะพูดอะไร เมตตา อย่าเจือโทสะ
ที่มา : http://www.jarun.org


 5,519 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย