พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
+
การวางแผนชีวิตที่ถูกต้อง
วีดีโอในหมวดนี้

+
ขอเชิญร่วมงานเข้าอยู่ปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน และร่วมทำบุญ ตักบาตรเช้า

โครงการปฏิบัติธรรม เข้าปริวาสกรรม

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ มาฆะบูชา 10-13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดดอนแก้ว อ.เมือง จ.ตาก

+
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
พระพยอมพระพยอม กัลยาโณ
พระธรรมโกศาจารย์พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
หลวงปู่สิมหลวงปู่สิม พุทธาจาโร

+
พุทธานุภาพพุทธานุภาพ
รวมบทเพลงธรรมะรวมบทเพลงธรรมะ โดย ไชย ณ พล และคณะศิลปินเชียงใหม่
บทเพลงแผ่เมตตาบทเพลงแผ่เมตตา (สำเนียงจีน)
มงคลจักรวาลมงคลจักรวาล ๘ ทิศ
+
ตนเป็นที่พึ่งของตน - We must rely on ourselves.
 DhammathaiTeam (111/0)
มาฆปุรณมีบูชา
 DhammathaiTeam (132/0)
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20
 Webmaster (157/0)
ธรรมวาที ... อธรรมวาที
 Webmaster (201/0)
ทศพิธธรรมราชา ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย
 pt (237/3)
อาลัย ในหลวง
 tongsamut (342/4)
เมื่อฉันฝันเห็นในหลวง
 tongsamut (216/0)

+
เจาะลึก ชีวิต, กรรม, ฝืนดวงชตา, บรรเทากรรม
 แสงแห่งบารมี (58/0)
เจาะลึก การสร้างบารมีแบบง่ายๆ
 แสงแห่งบารมี (435/0)
น้ำโขงลดพบ "รอยพระพุทธบาท" 2,000 ปี โขดหินศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นเหนือน้ำ 1 ปีมีครั้งเดียว
 DhammathaiTeam (379/0)
"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพรปชช.ให้ยึดมั่น "ศีล สมาธิ ปัญญา สามัคคี" จะพาชาติรุ่งเรือง
 Webmaster (215/0)
โครงการปฏิบัติธรรม เข้าปริวาสกรรม
 Mahaboon (315/0)
โปรแกรมทัวร์จาริกแสวงบุญตามรอยพระพุทธศาสดานมัสการสี่สังเวชนียสถานประเทศอินเดียและเนปาล วันที่๒๐- ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
 Doreen (290/7)
((ด่วน รับเจ้าภาพ 2 ท่าน)) อุปถัมภ์ บวชพระธุดงค์กรรมฐาน (รุ่น27) บวชวันมาฆบูชานี้ อบรม 1 เดือน
 ตะวันธรรม (416/52)

 
+
มนต์ฤาษี
อัฒมาสกราชา เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
นิทานธรรมะ ตอน นกแขกเต้า
นิทานธรรมะ เรื่อง เรือเร่
ความดุร้าย เหตุแห่งความพินาศ เหตุที่ ๓
+
สร้างห้องน้ำรองรับงานปฏิบัติธรรมประจำปีที่พักสงฆ์แห่งใหม่ต้องการผู้มีจิตศรัทธาอุปถัมภ์ที่พักสงฆ์มงคลธรรม
สร้างห้องน้ำเพื่อรองรับงานปฏิบัติธรรม
ขอเชิญร่วมงาน สรงน้ำพระธาตุแก้วเมืองหมอก
ดูทั้งหมด  + เพิ่มข่าวใหม่ 

+

คนเราต้องใช้พละ ๕ ในชีวิตประจำวัน
   
+
โอวาทธรรม หลวงปู่บุดดา ถาวโร
ความโกรธ
ความมหัศจรรย์ของพระแก้วมรกต เทศนาธรรมโดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ให้พวกเราพากันนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออก หน้าที่อย่างอื่นไม่มี
พระพุทธองค์ทรงสอนว่าผู้มีปัญญารู้จักแยกแยะว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญ ...
+
"เห็นสาวสวรรค์" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
"หนีกรรมด้วย พุทโธ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
ความเข้าใจเรื่องกรรม
"นักกินสินบน" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
ท้าวสักกะ เทพราชาแห่งตาวติงสาภูมิ ๒ เขียนโดยสืบธรรมไทย
+
"นินทาสรรเสริญ เหมือนอิฐกับทองคำ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"ให้สติอยู่กับพุทโธ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
"การคอยรับบุญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"พระพุทธศาสนาไม่มีเสื่อม" (สมเด็จพระญาณสังวร)
คาถาพระอัสสชิ ... พระสารีบุตร
ธรรมะ...จากหลวงพ่อ + เพิ่มเรื่อง
สารบัญเรื่อง "กรรม" + เพิ่มเรื่องกรรม
รวมบทความธรรมะ + เพิ่มบทความ
   

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย