พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
+
วิธีฝึกญาน 50 โดยอาจารย์อิทธิ ตอนที่ 3/3
วีดีโอในหมวดนี้

+
ขอเชิญสมัครบวชสามเณรภาคฤดูร้อน (รุ่นสามเณรยอดกตัญญู ๕) สมัครบวชฟรี อบรม 1 เดือน เน้นปฏิบัติกรรมฐาน ปลูกฝังความกตัญญู โทร.09-30375441 รับเเค่ 89 คน บวชเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9ณ สำนักวิปัสสนากร

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ 1-10 เม.ย. 2560

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันสงกรานต์ 13-17 เมษายน 2560 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ขอเชิญร่วมงานเข้าอยู่ปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน และร่วมทำบุญ ตักบาตรเช้า

+
หลวงปู่เทสก์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
หลวงปู่ฝั้นหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
หลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
พระอาจารย์เปลี่ยนพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

+
กราบพระรัตนตรัยกราบพระรัตนตรัย
เปิดใจสู่ใจเปิดใจสู่ใจ
เพลงแหล่เพลงแหล่ โครงการวัดสวนแก้ว โดย ชินกร ไกรลาศ
ชาวพุทธชาวพุทธ โดย ทีมงานธรรมะไทย
+
คำว่าแพ้ย่อมไม่มี หากยังมีลมหายใจ
 chai-aroon (13/0)
ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี
 chai-aroon (19/0)
ของคู่กัน
 chai-aroon (25/0)
ชีวิตนี้นั้น สั้นนัก
 chai-aroon (33/0)
ศรัทธา กับปัญญา ควรมีพอๆ กัน
 chai-aroon (42/0)
ปัญญาทางพุทธศาสนา
 chai-aroon (47/0)
แผ่เมตตาจิตให้เข้าถึงธรรม
 chai-aroon (52/0)

+
ขอเรียนเชิญชมฟรีคอนเสิร์ตการกุศล“พลานุภาพแห่งความรักของพระเจ้าแผ่นดินไทย A Bomb of LOVE” ในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 yajai (139/0)
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาการแพทย์แผนไทย(เรียน2 ปีครึ่ง)
  (64/0)
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาการแพทย์แผนไทย(เรียน2 ปีครึ่ง)
 NATPON (117/0)
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เปิดรับสมัครบวชหมู่ สืบสานปณิธานพระป่ากรรมฐาน ปี 2560
 brightpong (588/0)
Miyavi นักร้องดังของญี่ปุ่นเดินทางมาเรียนรู้ดูงานกิจการ “พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม”
 DhammathaiTeam (409/9)
เจาะลึก ชีวิต, กรรม, ฝืนดวงชตา, บรรเทากรรม
 แสงแห่งบารมี (537/1)
เจาะลึก การสร้างบารมีแบบง่ายๆ
 แสงแห่งบารมี (781/0)

 
+
มนต์ฤาษี
อัฒมาสกราชา เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
นิทานธรรมะ ตอน นกแขกเต้า
นิทานธรรมะ เรื่อง เรือเร่
ความดุร้าย เหตุแห่งความพินาศ เหตุที่ ๓
+
ขอเชิญร่วมพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญและทอดพระป่าสามัคคี
**อีก 6 ห้องสุดท้าย** ((ขาดเเคลนห้องสุขา))รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-ปลดภัย (จำนวน 10 ห้อง) สร้างข้างศาลาปฏิบัติธรรม
ศูนย์ปฎิบัติธรรมยุวพุทธฯ ขอเชิญร่วมบุญเปลี่ยนหลอดไฟLED เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ
ดูทั้งหมด  + เพิ่มข่าวใหม่ 

+

คนเราต้องใช้พละ ๕ ในชีวิตประจำวัน
   
+
"เล่าเรื่องหลวงปู่ฝั้น" (สมเด็จพระญาณสังวร)
"เล่าเรื่องหลวงปู่ชอบ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
"พญานาค กับหลวงปู่ชอบ" (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)
"หลวงปู่มั่นคุมจิตหลวงปู่จันทร์ศรี"
"อาหารของใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
+
"เห็นสาวสวรรค์" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
"หนีกรรมด้วย พุทโธ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
ความเข้าใจเรื่องกรรม
"นักกินสินบน" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
ท้าวสักกะ เทพราชาแห่งตาวติงสาภูมิ ๒ เขียนโดยสืบธรรมไทย
+
"รักษาศีล รักษาที่ใจ" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)
"ความโกรธไม่มีคุณ มีแต่โทษ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
"รักษาสติ ให้เหมือนทหารรักษาหน้าที่" (หลวงปู่จันศรี จฺนททีโป)
"สร้างหลักใจไว้ให้ดี" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"อำนาจของใจ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
ธรรมะ...จากหลวงพ่อ + เพิ่มเรื่อง
สารบัญเรื่อง "กรรม" + เพิ่มเรื่องกรรม
รวมบทความธรรมะ + เพิ่มบทความ
   

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย