ทำอย่างไรถ้าหน่วยงานที่เราทำงานอยู่ ผู้บริหารไม่มีความเป็นธรรม

 tasanee  4,866 

ดิฉันทำงานกับหน่วยงานนี้มาเกินกว่า 10 ปี มีการเปลี่ยนตัวผู้บริหาร จนกระทั้งปัจจุบันมีผู้บริหารท่านหนึ่งเข้ามารับตำแหน่ง ทุกอย่างในหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ถ้าดูภายนอก ผู้คนส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในด้านการดำเนินงาน การประกันคุณภาพทางการศึกษา และยังเป็นวิทยาลัยพระราชทานซะด้วย ซึ่งหน่วยงานอื่นสู้ไม่ได้ เพราะเราได้ผู้บริหารที่เก่ง แต่ทว่าขาดคุณธรรม เพราะอะไรหรือคะ เพราะการที่ประสบความสำเร็จจะต้องทุ่มเท เสียสละให้กับหน่วยงาน แต่ไม่ได้สนใจชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน ใครมีปัญหาขึ้นมาก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นตัวถ่วงความเจริญของหน่วยงาน ทำให้ต้องลดบทบาทหน้าที่ของพนักงานคนนั้นลงไป เพราะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารท่านนี้ได้ ผู้บริหารท่านนี้ได้ชักชวนญาติพี่น้องเข้ามาทำงานโดยไม่มีการสอบตามระบบราชการ จะมีความสามารถหรือไม่ไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่ที่สำคัญถูกใจผู้บริหารท่านนี้ แต่ที่ร้ายไปกว่านั้นห้ามสัตว์ทุกชนิดเข้ามายังวิทยาลัยโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะสนุข์ แมว จะสั่งการให้นักการภารโรง นำยาฆ่าแมลงมาใส่ในอาหารให้กิน หรือทุบตีจนตาย เมื่อถึงวาระที่ต้องย้ายจะวิ่งเต้นทุกทางที่จะไม่ให้ย้าย เวลาวิ่งเต้นส่วนกลางจะนำของฝากไปให้เสมอ แล้วก็สมหวังซะด้วย ไม่น่าเชื่อว่ากระทรวงที่สร้างคน สร้างคุณธรรม อย่างกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นเช่นนี้ แล้วเด็กไทยจะเป็นยังไงในอนาคต การศึกษาไทยทุกวันนี้มีแต่แผน แต่ขาดการลงมือปฏิบัติ ที่สำคัญเราไม่ได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กเลย มีแต่เศษกระดาษเต็มไปหมด เวลาประเมินก็ประเมินจากเศษกระดาษ นำมาทำเป็นรูปเล่มที่สวยงาม การศึกษาไทยอยู่แค่นี้หรือ    


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย