กวีธรรมะ


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
 อาสาฬหบูชาคำกลอน
 นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ
 เข้าใจโลก เข้าใจธรรม
 ต้องเลือกวิธีที่ดีที่สุด
 เหลียวหลังกลับมามอง
 สังคมมีสุข เมื่อประชาฯ แบ่งปัน
 วัฒนธรรม ชาวไทยอีสาน เข้าถึงธรรมได้ง่าย
 บุญ โชค วาสนา เกิดจากอะไร?
 จิตใจผ่องใสในวันพระ
 พิจารณาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ก็บรรลุธรรมได้
 ศรัทธาอะไรก็ศรัทธาไปเถอะ อย่าหลงศรัทธา
 บูชากับคนที่ควรบูชา
 เงินกับเพื่อนที่แท้จริง
 เวลาไม่เคยหมดสำหรับคนขยัน
 ถึงวันพระ
 กำลังใจสำหรับคนที่พบอุปสรรค
 เส้นแบ่งบุญบาป
 ศีลควรรักษา
 ทบทวนในความรัก
 สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว
 ประเพณีวันสงกรานต์
 พิจารณาตามรอยพุทธองค์
 เมื่อวันพระมาถึง
 ทำในสิ่งที่ควรทำตามรอยพุทธองค์
 ทบทวนหนทางพ้นทุกข์
 บททบทวนของชาวพุทธ
 อดีตมาสู่ปัจจุบัน
 ความพอเพียง เป็นความสุขที่ยั่งยืน
 เมื่อสมหวังอย่าประมาท
 สามัคคี


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย