ขอร่วมกันอวยพรวันเกิดของแม่หิ่งห้อยน้อยเจ้าค่ะ

 nuunidja  

@^_^@

กราบขอพรฯปกปักษ์กัลยา
ณมิตรามากปัญญาผู้เรืองศรี
แม่หิ่งห้อยน้อยปราชญ์ธรรมกวี
วันเกิดที่ยี่สิบมกรา

แม่โบยบินส่องแสงธรรมนำชี้แนะ
เด็กเตาะแตะอย่างหนูนิดมากปัญหา
อีกสหายธรรมมากมายนับเนื่องมา
แต่ปีสองห้าสี่แปดมาโอบอิ่มบุญ

ขอท่านแม่ฯบำเพ็ญบุญให้ถึงพร้อม
เทพห้อมล้อมพร้อมอนุโมทนาหนุน
ปรารถนาอธิษฐานใดเกื้อการุณ
สำฤทธิ์บุญพูลพร้อมพรั่งพระนิพพาน

6,014


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย