เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทภิกษุ 10 รูป

 สุมล   15 ส.ค. 2555

 ผู้สนใจเป็นเจ้าภาพอัฏฐบริขาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รูปละ 5,000 บาท
โอนเงินร่วมบุญได้ที่
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัส พัทยาใต้
ชื่อบัญชี ศูนย์วิจัยชนบท เลขที่บัญชี 533-2-21711-0


ทุกท่านประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใด
ขอให้สำเร็จสิ่งนั้นโดยเร็ว
ขอให้ความดำริห์ทั้งปวง
จงเต็มเปี่ยมดุจพระจันทร์วันเพ็ญ


กิเลสเครื่องกังวลใด มีอยู่ในกาลก่อน
เธอจงยังกิเลสเครื่องกังวลนั้น ให้เหือดแห้งหายไป
กิเลสเครื่องกังวลใด จงอย่ามีแก่เธอในภายหลัง
ถ้าเธอจักไม่ยึดถือขันธ์ในท่ามกลาง
ก็จักเป็นมุนี ผู้สงบระงับแล้วเที่ยวไป

สาธุครับ.    
 เปิดอ่านหน้านี้  5934 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย