กลอนธรรมะอ่านง่าย ๆ เรื่อง ปริศนาธรรม
 pradin   3 ก.ย. 2556

สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป
• สี่คนหามตามพระธรรมความหมายว่า
ธาตุพสุธาลมน้ำไฟรวมกันได้
เป็นเราท่านสัตว์ทั้งหลายให้เข้าใจ
เป็นร่างกายมีชีวิตไม่ผิดเลย
• ธาตุดินนั้นคือกระดูกเล็บฟันหนัง
ธาตุน้ำหลั่งเป็นน้ำเลือดและน้ำหนอง
ธาตุลมใช้หายใจปอดยุบพอง
ธาตุไฟครองให้ร่างกายไม่เย็นเกิน
• สามคนแห่แท้จริงคือกิเลส
คือประเภทโลภโกรธหลงคงมองเห็น
คอยแห่แหนส่งเราไปในลำเค็ญ
ใช่เรื่องเล่นทำทุกข์ใจไม่เว้นวัน
• หนึ่งนั่งแคร่แท้จริงก็คือจิต
สิงสถิตอยู่ในกายธาตุคอยหาม
กายไปไหนจิตไปนั่นทุกโมงยาม
จิตไม่ตามไปกับกายคือตายไง
• ส่วนสองคนที่พาไปให้ทราบไว้
บาปบุญไงพาไปส่งลงจุดหมาย
บุญส่งดีบาปส่งสู่ประตูอบาย
ใครจะไปสู่ที่ไหนแล้วแต่กรรม
• ธาตุผสมรวมให้เห็นเป็นชีวิต
มีดวงจิตเข้าครอบครองจองไม่หาย
กิเลสมุ่งชวนดวงจิตคิดสบาย
จะก่อร้ายจะทำดีมีบาปบุญ
• กรรมที่ทำก็จะพาจิตไปส่ง
จะต้องลงไปนรกหรือสวรรค์
กิเลสมากก็ถูกลากไปตามมัน
ตัดกิเลสทันก็จะจบพบนิพพาน
• รู้จักทุกข์ไม่หลงทุกข์ไม่ตามทุกข์
สงบสุขจะบังเกิดประเสริฐหนอ
หลงความทุกข์คิดว่าสุขทำเชิดคอ
สายไปหนอก็ถึงคราวก้าวลงโคลน
• การมีทรัพย์มากมายเหมือนมีสุข
หลงสนุกใช้จ่ายทรัพย์ไม่ขัดสน
ก็ยึดติดการใช้จ่ายในทรัพย์ตน
ทุกข์มากล้นหากหมดทรัพย์ลับหายไป
• มีครอบครัวมีพ่อแม่มีพี่น้อง
มีเพื่อนพ้องล้อมหน้าพาล้อมหลัง
มีความสุขไม่ต้องอยู่ตามลำพัง
เป็นสุขจังอยู่พร้อมหน้าพาสุขใจ
• เราก็ยึดคนที่รักเป็นที่พึ่ง
ไม่คำนึงถึงความตายในภายหน้า
ไม่นึกถึงความพลัดพรากจากสายตา
ไม่นึกว่าจะล้มหายตายจากกัน
• มีพวกมากก็ทุกข์มากอยากให้รู้
ใครจะอยู่ค้ำฟ้าหาไม่เห็น
ทยอยเจ็บทยอยตายต่อไปเป็น
ทุกข์เห็นเห็นต้องพลัดพรากจากกันไป
• นี่เพียงยกตัวอย่างอ้างน้อยนิด
ว่ายาพิษเคลือบน้ำตาลว่าหวานหอม
ใครหลงชิมหลงชอบหลงดมดอม
ก็ต้องยอมรับผลกรรมทำตนเอง
• พระพุทธองค์เปิดของคว่ำทำให้หงาย
ให้เห็นภายในนั้นมันไฉน
พระพุทธองค์ทรงเห็นแล้วก่อนใครใคร
เผยแผ่ให้คนได้เห็นเป็นธรรมทาน
อนูโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ ในส่วนของกุศล
 เปิดอ่านหน้านี้  4950 

  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย