เชิญร่วม แสดงมุทิตาจิต วันเกิดคุณรุ้งเดือน (เก๋) แห่งกวีธรรมะ เจ้าค่ะ

 หิ่งห้อยน้อย   22 ธ.ค. 2553

 
.............
สุขสันต์วันเกิดจ้ะเก๋

กิเลสเครื่องกังวลใด มีอยู่ในกาลก่อน
เธอจงยังกิเลส เครื่องกังวลนั้น
ให้เหือดแห้งหายไป

กิเลสเครื่องกังวลใด
จงอย่ามีแก่เธอในภายหลัง

ถ้าเธอจักไม่ยึดถือขันธ์ในท่ามกลาง
ก็จักเป็นมุนีผู้สงบระงับแล้วเที่ยวไป ... ดังนี้

***************

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
 .............

หิ่งห้อยน้อย อัญเชิญ พุทธพจน์
มากำหนด เป็นคำกลอน อักษรภาษา
เป็นของขวัญ ที่เลิศ ในวิญญา
สู่มรรคา พระอริยะ ละโลกีย์

กิเลสเครื่องกังวลใด ในกาลก่อน
อย่าอาวรณ์ หวลไห้ อาลัยนี่
กิเลสเครื่องกังวลใด ที่ท่านมี
อย่าคงที่ จงเหือด แห้งหายไป

กิเลสเครื่องกังวลใดอย่าบังเกิด
จิตเป็นเลิศ ประเสริฐ เพริศแพร้วใส
ขันธ์ทั้งห้า แม้ท่าน ไม่ยึดไว้
จักเที่ยวไป ดั่งมุนี ที่โคจร

***************

เจริญในธรรม เจ้าค่ะสุขสันต์วันเกิดนะรุ้งเดือน
ขอให้เพื่อนสมดั่งปรารถนา
สิ้นธุลีในจักษุที่บังตา
เจริญในศาสนาของพระศาสดาเทอญ
เจริญในธรรมค่ะ...

     รมย์เอยรมรื่นเจ้า          ในกาล
สมสุขสมหวังพาน          .....พบได้
สุขสันต์สุขดวงมาลย์          ..วันเกิด     กายยา
พรพระคุ้มภัยให้               ..ค่ำเช้าสุขสบาย


เจริญในธรรมเจ้าค่ะ.
ถึงเป็นหญิง แต่ใจ ก็แข็งแกร่ง
ไม่ง่อนแง่ง อ่อนไหว ดังสายลม
ชื่นกมล นางนี้ ปัญญาคม
จิตอบรม ฌานและญาน ไม่น้อยเลย

นึกถึงแก้ว แก้วลอยมา ให้คว้าจับ
ระยิบระยับ ใสสว่าง น่าชมเชย
ยากจะเอ่ย หาสิ่งใด มาเปรียบเปรย
น้องนางเอย ครอบครอง มณีงาม

ภพสวรรค์ น้องยา คือท้าวสักกะ
เป็นอริยะ ปฐมมรรค รอแต่กาล
จิตเบิกบาน เปรี่ยมปีติ พร้อมบริวาร
ทรัพย์ศฤงคาร พรั่งพร้อม ณ ปัจุบัน
HBD,ครับผม
อี๊ด(เจ้าเก่า)
ขอบพระคุณ ทุกท่าน ผู้บัณฑิต
ที่มีจิต เมตตา การุณหนู
ส่งคำพร มีค่า มาแลดู
อวยพรหนู ให้มีสุข ทุกทิวา
ขอบพระคุณ อย่างยิ่ง สิ่งที่ให้
หนูจักใช้ พระธรรม ทำคุณค่า
ให้ชีวิต มีเมตตา กรุณา
มีปัญญา ละกิเลส สังโยชน์ลง

 เปิดอ่านหน้านี้  5479 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย