การฝึกจิตภาวนาเพื่อเตรียมเกษียณ

 kriengsakprapongsana    9 ม.ค. 2555

ผมเป็นสมาชิกใหม่ของชมรมธรรมไทย
อายุใกล้ครบ 59 ปี ร่างกายยังแข็งแรง มีประสบการณ์ทำงานและทุ่มเทกับงานมาตลอด
ชีวิตครอบครัวมีบุตร 2 คนเป็นแพทย์และเภสัช
ต้องการเตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตอย่างสงบหลังเกษียณ
เคยได้ฝึกฝนการทำสมาธิด้วยตัวเองบ้างตอนสมัยหนุ่ม

อยากได้ข้อแนะนำจากเพื่อสมาชิกเรื่องสถานปฏิบัติธรรมใขเขตกรุงเทพฯ ในช่วงเดือนมกราคม ซึ่งใช้เวลาสามถึงห้าวัน เพื่อเตรียมฝึกจิตและกายให้สามารถปฏิบัติต่อเนื่องได้หลังพ้นเกษียณในเดือนเมษายน 2556

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
   DT012308

kriengsakprapongsana

9 ม.ค. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5355 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย