ผู้รู้ธรรม

 cm-pra  

ครั้งหนึ่งกระผมได้เคยมีโอกาสพบกับผู้ทรงศีลท่านหนึ่ง ซึ่งนิยมอยู่ป่าดงพงไพร เคยถามท่านว่า ทำไมท่านไม่บวชเพื่อนุ่งผ้าเหลือง ถึงจะสะดวกในการปฏิบัติธรรม (ท่านนั้นนุ่งขาวห่มขาว) ก็ได้คำตอบที่เป็นธรรมะเก็บไว้ในใจตลอดว่า "ผู้ที่หลีกหนีใช่จะรู้ธรรมเสมอ ผู้รู้ธรรมก็ใช่ว่าจะหลีกหนีเสมอ" ซึ่งแปลความได้ว่า ผู้ที่เข้าถึงพระธรรมอย่างแท้จริง บางครั้งก็ไม่ได้บวชเพื่อห่มผ้าเหลืองในการปฏิบัติธรรม ส่วนผู้ที่ห่มผ้าเหลืองเพื่อปฏิบัติธรรม บางครั้งก็ใช่ว่าจะรู้ธรรมะเสมอไป

โดยคุณ ศรัทธาใน พระเครื่อง พระรอด ครูบาศรีวิชัย หลวงปู่แหวน หลวงพ่อเกษม แห่งอาณาจักรล้านนา

ขอธรรมจงรักษาผู้มีธรรมตลอดไป

http://www.cm-pra.com
http://www.amulet-center.com   

5,379


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย