หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี
วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

ประวัติ - หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี



Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย