พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
หน้าแรก ทำเนียบวัดไทย ภาคใต้ สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี

สวนโมกขพลาราม วัดธารน้ำไหล
สำนักปฏิบัติธรรม โดย ท่านพุทธทาส ภิกขุ

ท่านพุทธทาส ภิกขุ
ภาพ : www.buddhadasa.org

สวนโมกขพลาราม อยู่บริเวณเขาพุทธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตรที่ 134 เดิมชื่อวัดธารน้ำไหล มีท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 เพื่อเป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม มีโรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งประกอบด้วยภาพศิลป์ บทกวี คติธรรมคำสอนในพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ภาพพุทธประวัติ ภาพจำลองจากภาพหินสลัก เรื่องพุทธประวัติในอินเดีย รอบบริเวณร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นที่ฝึกอบรมจิตใจและศึกษาพุทธศาสนา

มีการสอนฝึกสมาธิแก่ชาวต่างประเทศ ทุกวันที่ 1-10 ของทุกเดือน และสำหรับคนไทย ทุกวันที่ 20-27 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น.

ติดต่อรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 7743 1552, 0 7743 1597 หรือ www.suanmokkh.org และใกล้ ๆ กับสวนโมกขพลารามมี สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่มีค่าไว้มาก

โรงมหรสพทางวิญญาณ
ภาพ : www.buddhadasa.org

ที่มาของชื่อ " สวนโมกข์พลาราม " : เราว่าไปคนเดียว คิด คิด คิดไปตามกฎเกณฑ์ หรือตามถ้อยคำที่มีไช้อยู่ และเพื่อขบขันบ้าง เรามันมีนิสัยฮิวเมอริสท์อยู่บ้าง ฟลุคที่ว่ามันมีต้นโมก และต้นพลา ที่สวนโมกข์เก่านั้น เอาโมกกับพลามาต่อกันเข้า มันก็ได้ความหมายเต็มว่า " กำลังแห่งความหลุดพ้น " ส่วนคำว่าอาราม แปลว่า ที่ร่มรื่น ที่รื่นรมย์ เมื่อมันฟลุคอย่างนี้มันก็ออกมาจริงจัง ตรงตามความหมายแท้จริงของธรรมะ มีความหลุดพ้น เรียกว่า " โมกข-พลาราม " เป็นชื่อสำนักป่าที่จัดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมวิปัสนาธุระ


ข้อมูลวัด
สวนโมกขพลาราม SUAN MOKKHABALARAM
68/1 ถนนเพชรเกษม หมู่ 6 ตำบลเสม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
โทรศัพท์ (077) 431552
ความสำคัญ : สำนักปฏิบัติธรรม โดย ท่านพุทธทาส ภิกขุ
สังกัดคณะสงฆ์ : -
เว็บไซต์ : http://www.suanmokkh.org
http://www.buddhadasa.org
http://www.buddhadasa.com
http://www.rosenini.com/spiritualtheatre/

กลับสู่หน้าวัดไทย
  บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์
• ร่วมมหาบุญเทหล่อผนังอุโบสถมหาอุตม์
• ขออนุญาติบอกบุญทุกท่าน ร่วมทำบุญทอดกฐินที่วัดไผ่ขาด อาทิตย์ที่ 27ต.ค.62
• หาเจ้าภาพจองกฐินประจำปี 2562
• เชิญฟังธรรมะภาษาสนุกในกิจกรรม “ธรรมะวาไรตี้” ครั้งที่ 146 โดย พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
• ขอเชิญร่วมทำบุญจองเจ้าภาพหล่อพระ ให้แม่ หล่อวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. (ติดชื่อเจ้าภาพ ชื่อแม่ ใต้ฐานพระ) รับเจ้าภาพ 108 ท่าน (อุปถัมภ์กองล่ะ9,999บาท) หรือทำบุญตามกำลัง
• Give Blood Save Life อมรกรุ๊ป ชวนบริจาคโลหิต ต่อลมหายใจผู้ป่วยทั่วประเทศ
• ขอความอนุเคราะห์ยืมปัจจัย
• กฐินสามัคคีสร้างธรรมศาลาพระธาตุแท่นคำ
• วัดป่าโนนสำราญ ขอเชิญร่วมเป็นคณะศรัทธาปรับปรุงเครื่องเสียง
• "ตักบาตรวิธีพุทธ" และ "ตักบาตรเดือนเกิด" ณ วัดศรีทวี จ.นครศรีธรรมราช (๗ ก.ย. ๖๒)

  กระทู้ธรรมะไทย
• ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่อยุธยา
• Unseen Thailand ที่จังหวัดบึงกาฬ
• เปิดรายชื่อพระเถรานุเถระได้เลื่อน-ตั้งสมณศักดิ์74รูป
• รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
• รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
• รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี
• ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง
• วัดร่องขุ่น วัดที่สวยที่สุดในเชียงราย
• พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต
• รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย