เชิญร่วมเขียน...เรียงความแก้กระทู้ธรรม

 ambass99  

ปัญหาวิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี

สอบในสนามหลวง

วันพุธที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑


*******************

สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา.

ความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ ยังความเจริญให้สำเร็จ (ส.ส.)


***************************


แต่งอธิบา ยให้สมเหตุผล อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย ๑ ข้อ

และบอ กชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย สุภาษิตที่อ้างมานั้น

ต้องเรียงเชื่อมความให้สนิทติดต่อสมเป็นเรื่องเดียวกับกระทู้ตั้ง

ชั้นนี้ กำหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๒ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป.******************************


• ถ้ายังไปหวั่นไหวความสุข หรือความทุกข์

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• การเพ่งให้เกิดปัญญา ตอนที่ 1/2 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

• วัดบุรณศิริมาตยาราม

• ทำบุญทำทานเพื่อเป็นกุศลกับชีวิต
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย