จะทำบุญบ้าน พร้อมแต่งงานพี่สาวครับ

 joeybas  

เนื่องจากจะทำบุญบ้าน และพ่วงงานแต่งงานของพี่สาวให้มารดน้ำที่บ้านในตอนเช้าเลย

- ไม่ทราบว่าต้องนิมนต์พระกี่รูปครับ

พอดีไปนิมนต์แล้ว ที่วัดบอกว่าใช้ 9 รูปพอ และอยากให้เราเจ้าของบ้านนั้น สวดมนต์เอง

- ไม่ทราบว่าขั้นตอนต่าง ๆ ในการประกอบพิธีต้องทำอย่างไรบ้างครับ
- บทสวดมนต์ที่จะต้องใช้มีบทไหน และท่องช่วงเวลาไหนบ้างครับ
- อื่น ๆ ที่ควรจะระวังและเตรียมพร้อมในงานครับ


ต้องรบกวนด้วยครับ


• วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๒)


• วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

• ตัวปัญหาที่แท้จริง ของมนุษย์

Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย