ให้อภัยใจสบาย

 Golfzilla  

จะให้อภัยได้อย่างไร ในเมื่อคนคนนั้นไม่มีความสำนึกผิดชอบ ชั่วดี?


• พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

• ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ (Traditional Version)

• ๗๒.ปางโปรดสุภัททปริพาชก

• ขอเชิญชวนชาวร้อยเอ็ดร่วมบุญทอดกฐิน

• กรรมฐานเบื้องต้น โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย