เป็นห่วงพระพยอม

 loongmai    

ได้ข่าวจะจัดชุมนุม พวกเสื้อแดง ผมเป็นห่วง อยากให้ท่านได้ฟัง ท่าน ปอ.ปยุต เทศให้พระใหม่ฟัง ผมว่าเหมาะสมและได้ปัญญา ถ้าพระพยอมลงมาร่วมด้วยแบบนี้ มีแต่เสีย กับเสีย   
ไม่ทราบว่าเป็นการชุมนุมแบบไหนนะ?
คาดว่าไม่น่าเป็นการชุมนุม แบบเดียวกันกับ 2 ฝ่ายนั้น

ถ้าเป็นการชุมนุมโดยการมารวมกลุ่มกันแจกหนังสือธรรมมะ หรือร่วมกันทำบุญอะไรสักอย่าง
ผมว่าน่าจะเป็นการดีนะครับ

เพราะไงพระสงฆ์ ก็ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอยู่แล้ว
หรือถ้าจำเป็นต้องยุ่งเกี่ยว ก็ไม่ควรบอกเจตนาว่าสนับสนุนฝ่ายใดฝายหนึ่ง
ควรเป็นการยุ่งเกี่ยวที่ทำให้ คนมีสติ มีธรรม มีขันติ อย่างนี้ ก็เป็นการดีครับ


ไม่ทราบว่าเป็นการชุมนุมแบบไหนนะ?


• เพลง พระพุทธเจ้า | ปาน ธนพร | We Kid Thailand เด็กร้องก้องโลก

• เพลงที่ผ่อนคลายทำให้ประสาทสงบลง 🌿 ความกังวลทั้งหมดของคุณจะหายไปหากคุณฟังเพลงนี้

• "จะรักษาศีลได้ ปัญญาต้องมาก่อน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย