วันที่ลาสิกขา

 Tjv    

ครับผมอยากทราบว่า เมื่อลาสิกขาแล้ว ในวันนั้นจะแต่งชุดขาว แล้วไปแบ่งบุญให้กับญาติๆ และต้องทำอะไรต่ออีกไหมครับ จะใส่ชุดขาวถึงเมื่อไหร่ ผมเพิ่งสึกวันนี้เอง ใช้ชีวิตแบบปกติคือแบบก่อนบวชได้ยังครับ
เวลานี้คุณเป็นฆราวาส 100%แล้ว
ทำกิจแห่งฆราวาสได้เป็นปกติ อย่างไรก็พยายามรักษาศีล 5ไว้ให้ม่ันคงครับ

ขออนุโมทนาบุญท่ีเกิดจากการบวชด้วยครับ


 4,012 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย